Oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu

Košický samosprávny kraj oznamuje verejnosti, že návrh strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 5/2022 - ÚPN VÚC Košický kraj je zverejnený na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

Zmeny a doplnky č. 5/2022 - ÚPN VÚC Košický kraj

Do dokumentu je možné nahliadnuť aj na Úrade Košického samosprávneho kraja, odbore regionálneho rozvoja, oddelení územného plánovania a životného prostredia každý pracovný deň počas úradných hodín v termíne od  06.03.2023  do 20.03.2023.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice alebo na emailovú adresu : petronela.sedlakova@minv.sk  do  21.03.2023.

Kompletný text oznámenia

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.03.2023 15:05
Upravené: 06.03.2023 15:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001