Územnoplánovacie podklady

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program obnovy krajiny košického kraja

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji

 

Urbanisticko-architektonická štúdia Vedecko-technologického parku Kechnec

       

Vedecko-technologický park je nástroj založený na podporu komerčnej realizácie výsledkov výskumu a vývoja v prostredí malých a stredných firiem,...

 

Urbanisticko-krajinárska štúdia Vinohradníckej oblasti Tokaj

       

Košický samosprávny kraj obstaral spracovanie Urbanisticko-krajinárskej štúdie Tokajskej vinohradníckej oblasti v súlade s Memorandom o spolupráci pri...

 

Urbanisticko-architektonická štúdia Spišský Jeruzalem

       

Projekt Spišský Jeruzalem so zameraním na rozvoj cestovného ruchu je pripravovaný od roku 2009 v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice...

 

Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR

       

Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“ má pomôcť zmapovať a zmierniť povodňové...

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 24.12.2012 09:29
Upravené: 06.09.2022 14:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001