Aktuality v územnom plánovaní

22.08.2014

Oznámenie o schválení a uložení Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja

       
Košický samosprávny kraj ako orgán územného plánovania schválil Územný plán veľkého územného celku, dokumentácia bola uložená na Odbore územného plánovania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava spolu s registračným listom.
 
06.12.2013

Oznámenie o prerokovaní návrhu

       
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja
 
05.08.2013

Oznámenie o strategickom dokumente

       
Územný plán veľkého územného celku Košického kraja - Zmeny a doplnky 2014 - oznámenie o strategickom dokumente
 
22.07.2013

Časový harmonogram

       
Harmonogram prác na príprave, postupe obstarania a prerokovávania Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014 vychádza z minimálne určených lehôt ustanovených v stavebnom zákone.
 
30.05.2013

Oznámenie o začatí obstarávania

       
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 13:58
Upravené: 11.09.2013 14:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001