Vrcholí projekt elektronizácie služieb Košického samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj (KSK) na záverečnej konferencii 22. októbra predstavil projekt „Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja“, ktorý realizoval od apríla 2012 do októbra 2015 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – ERDF a štátneho rozpočtu. KSK zabezpečuje spolufinancovanie v rozsahu 5 % z vlastných zdrojov. Celkové náklady na projekt dosiahli spolu 4 469 550 eur.

Logá Cieľom projektu je zjednodušiť občanom prístup k službám samosprávneho kraja a zabezpečiť kvalitnejší a rýchlejší tok informácií, ktorý poskytne väčšiu efektivitu tak na strane občanov ako aj na strane samosprávy.

Poskytovanie služieb on-line zvyšuje efektivitu a prístupnosť služieb tak na strane používateľa (občana), ako aj na strane poskytovateľa (VÚC). Cieľom dobre fungujúcich elektronických služieb je, aby občan nepotreboval osobný alebo listinný kontakt. V praxi to znamená, že každé úradné podanie (návrh, oznámenie a pod.), úhrada poplatkov, rozhodnutie a jeho doručenie, bude vykonané a doručené elektronicky. Každý orgán verejnej moci, právnické osoby a občania budú mať (alebo už majú) vlastnú elektronickú schránku na doručovanie dokumentov. Do tejto schránky bude možné doručovať dokumenty s rovnakou dôležitosťou a účinkami, ako pri ich doručovaní v listinnej podobe.

„Implementáciou tohto projektu sme vytvorili jednotné centrálne riešenie kraja, ako aj jednotný dátovo konzistentný zdroj údajov a informácií o kraji a jeho činnostiach,“ hovorí vedúci odboru informačných a komunikačných technológií Úradu KSK Jozef Houska. „Vytvorenie Integrovaného informačného systému KSK prináša celkové zvýšenie komfortu pri komunikácii medzi krajom a používateľmi služieb. V rámci projektu je implementovaných 73 informačných a transakčných elektronických služieb. Systém bude v prevádzke prístupný od novembra 2015.“

„Zvykli sme si na elektronické bankovníctvo, na komunikáciu so školami, ktoré navštevujú naše deti, bežne využívame internetový nákup, dobíjanie rôznych kreditov. Komunikácia prostredníctvom internetu sa stáva stále prirodzenejšou a samozrejmejšou aj pre staršiu generáciu. Ak sú elektronické služby nastavené priateľsky pre svojich používateľov, niet pochýb, že nájdu široké uplatnenie. Všetci sme občania a všetci si občas povieme, aké by to bolo jednoduché, keby sme svoje povinnosti voči obci, mestu, kraju, štátu, mohli vybaviť bez čakania, viacnásobného navštevovania úradov, nekonečného vypĺňania podobných tlačív.“ konštatuje riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.

Vo štvrtok 22. októbra 2015 sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach konala záverečná konferencia projektu, na ktorej boli výsledky projektu predstavené odbornej aj laickej verejnosti.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 19.10.2015 14:15
Upravené: 28.12.2021 10:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001