Oznámenie o prerokovaní návrhu

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja

Košický samosprávny kraj ako orgán územného plánovania, v súlade s § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zverejňuje Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja, ktorého úplné znenie záväznej časti bolo vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením KSK č. 11/2009 zo dňa 27. augusta 2009.

Oznámenie o prerokovaní návrhu

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - zmeny a doplnky 2014 - návrh na prerokovanie

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Lucia Byšická
Vytvorené: 06.12.2013 06:00
Upravené: 06.12.2013 13:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001