Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2014

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - zmeny a doplnky 2014

Textová časť:

Grafická časť:

  1. Širšie vzťahy (M 1:500 000), Legenda
  2. Komplexný urbanistický návrh (M 1:50 000)
  3. Vodné hospodárstvo (M 1:50 000)
  4. Energetika (M 1:50 000)
  5. Krajinná štruktúra a ÚSES (M 1:50 000)
  6. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LP (M 1:50 000)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2013 10:02
Upravené: 08.07.2020 16:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001