Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2022

Zmeny a doplnky 2022 Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj boli schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 104/2023 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 4/2023, schválené uznesením č. 105/2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 18.07.2023.

Textová časť

Grafická časť

Komplexný urbanistický návrh

Vodné hospodárstvo

Energetika

Zábery pôdy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2023 14:57
Upravené: 12.01.2024 11:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001