Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2022

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - zmeny a doplnky 2017

Zmeny a doplnky 2022 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 104/2023 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 4/2023, schválené uznesením č. 105/2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 18.07.2023.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2023 14:57
Upravené: 28.09.2023 14:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine