Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2009

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - úplné znenie

Textová časť:

Grafická časť:

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - zmeny a doplnky 2009

Textová časť:

Grafická časť:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.12.2012 13:50
Upravené: 08.07.2020 16:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001