Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2009

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - úplné znenie

Textová časť:

Grafická časť:

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - zmeny a doplnky 2009

Textová časť:

Grafická časť:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Lucia Byšická
Vytvorené: 20.12.2012 13:50
Upravené: 05.12.2013 11:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...