Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LP

Grafická časť dokumentácie Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj - zmeny a doplnky 2014 - vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LP.

Mapy vo formáte JPG (priemerná veľkosť 1,5 MB). V mapových listoch, na ktoré sa nedá kliknúť, nebola vykonaná zmena.

37-24 37-32 37-41 38-13 38-31 37-42, 37-44

legenda

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2013 11:35
Upravené: 27.05.2014 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001