Aktuality v územnom plánovaní

Oznámenie o prerokovaní návrhu

       
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
 
20.03.2017

Pripravujú sa Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

       
Košický samosprávny kraj (KSK) ako orgán územného plánovania podľa §30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) obstaráva Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košický kraj.
 

Oznámenie o strategickom dokumente

       
Územný plán veľkého územného celku Košického kraja - Zmeny a doplnky 2017 - oznámenie o strategickom dokumente.
 
22.10.2015

Vrcholí projekt elektronizácie služieb Košického samosprávneho kraja

       
Košický samosprávny kraj (KSK) na záverečnej konferencii 22. októbra predstavil projekt „Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja“, ktorý realizoval od apríla 2012 do októbra 2015 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – ERDF a štátneho rozpočtu. KSK zabezpečuje spolufinancovanie v rozsahu 5 % z vlastných zdrojov. Celkové náklady na projekt dosiahli spolu 4 469 550 eur.
 
22.08.2014

Oznámenie o schválení a uložení Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja

       
Košický samosprávny kraj ako orgán územného plánovania schválil Územný plán veľkého územného celku, dokumentácia bola uložená na Odbore územného plánovania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava spolu s registračným listom.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 13:58
Upravené: 11.09.2013 14:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie