Spustili sme Geoportál Košického samosprávneho kraja

Prehľadné mapy a aplikácie predstavia cestovný ruch, životné prostredie, dotácie, sociálne veci, dopravu a ďalšie oblasti.

Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci Iniciatívy Catching-up Regions spoločne so Svetovou bankou, Európskou komisiou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ),  spolupracujú na tvorbe regionálnej infraštruktúry priestorových informácií. Výsledkom je Geoportál KSK, ktorý slúži ako platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape. Obyvatelia ho nájdu na webovej stránke sa www.geoportalksk.sk

„Zriadenie geoportálu je ďalším dielikom do skladačky podpory menej rozvinutých regiónov aj lepšej informovanosti samotných obyvateľov kraja. Profitovať z neho budú východniari , samospráva, akademický aj súkromný sektor. Jeho hlavným prínosom je to, že užívatelia dokážu rýchlo, jednoducho a efektívne vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života. Na konkrétnej mape územia, v ktorom bývajú a pôsobia, uvidia rôzne analýzy, údaje aj štatistiky z oblasti dopravy až po sociálne veci  pohromade,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  Súčasťou Geoportálu KSK je  komplexná databáza aktuálnych a otvorených geopriestorových údajov (Open Data), ktorá bude slúžiť na spoznávanie regiónu, efektívnu výmenu údajov medzi inštitúciami a jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti.

V súčasnosti je do geoportálu integrovaných 54 datasetov s metaúdajmi, ktoré je možné prehliadať vo viacerých tematických webmapových aplikáciách – Administratívne hranice, Dotácie, Sociálne veci, Doprava a ďalšie. V praxi to vyzerá tak, že ak sa obyvateľ chce dozvedieť viac napríklad o doprave, zvolí si aplikáciu Doprava, ktorá zahŕňa informácie o cestnej sieti v Košickom kraji. Patria tu diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, cesty vo vlastníctve KSK ale aj železničné a autobusové zastávky.

„Geoportál je  platforma sprístupnená pre celý Košický kraj, nielen pre pracovníkov župy. Tím Svetovej banky poskytol kraju technickú podporu pri zavádzaní geoportálu a pomohol definovať, inštalovať a nastaviť požadované technické prostredie pre geoportál.  Tieto údaje sú kľúčovým prvkom mestského aj regionálneho rozvoja, preto v súčasnosti prebieha príprava a spracovanie ďalších dát, ktoré  bude krajský geoportál zverejňovať,“ dodal vedúci odboru Regionálneho rozvoja Úradu KSK  Matej Ovčiarka.

Ďalším dôležitým výsledkom projektu bolo rozhodnutie župy prejsť na open source softvér (OSS). Použitie OSS môže zabrániť akejkoľvek situácii blokovania dodávateľov v budúcnosti. Pomáha tiež znížiť výdavky na informačné technológie, zabezpečiť interoperabilitu, uľahčiť zdieľanie infraštruktúr a podporovať inovácie a bezpečnosť. Pri tvorbe geoportálu na základe Dohody o spolupráci medzi KSK a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podieľali aj odborníci z Ústavu geografie, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.04.2022 15:00
Upravené: 24.01.2023 12:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001