Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

Technické dokumentácie pre projekt Bicyklom aj za hranice

       

Predmetom zákazky je spracovanie a dodávka technických dokumentácií pre projekt Bicyklom aj za hranice v zmysle nižšie uvedenej výzvy a jej príloh.

 

Dodanie a inštalácia cyklosčítačov

       

Dodávka cyklosčítačov v zmysle výzvy a jej príloh.

 

Oprava parkovacieho stĺpika

       

Oprava poškodeného parkovacieho stĺpika v zmysle výzvy a jej príloh.

 

" Umelecko - remeselná obnova okenných výplní na východnej uličnej fasáde a západnej uličnej fasáde Divíznej budovy

       

Obnova okenných výplní východná a dvorová fasáda – reštaurovanie

 

Výroba a montáž slnolamov Verejná knižnica J. Bocatia

       

Dodanie a montáž slnolamov v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia