Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

04.07.2017

Vypracovanie realizačnej dielenskej dokumentácie dvoch kusov dverných výplní

       

Vypracovanie realizačnej dielenskej dokumentácie dvoch kusov dverných výplní.

 
30.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty bytového domu súp. č. 902 na pozemku registra C KN parc. č. 985, pozemkov registra C KN parc. č. 985, zastavané...

 
28.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc. č. 24/8 o výmere 23 m2, parc. č. 25/2 o výmere 7 m2, parc. č. 25/3 o výmere 15 m2 a parc. č. 26/1 o výmere 953 m2, v...

 
23.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc. č. 1407/2 o výmere 20 m2 a 1408/2 o výmere 27 m2 podľa geometrického plánu č. 45353221-120/2017 na určenie vlastníckeho...

 
20.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností na Exnárovej ulici 10 v Košiciach za účelom predaja - budovy telocvične so súpisným číslom 960, ...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia