Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

19.04.2016

Grafická príprava, textové spracovanie a tlač publikácie

       

Komplexné spracovanie (grafická príprava, textové spracovanie a tlač) publikácie zaoberajúcej sa piatimi národnými kultúrnymi pamiatkami na území KSK.

 

Dodávka "historizujúceho" koberca - opakované VO

       

Predmetom zákazky je dodanie "historizujúceho" koberca v zmysle výzvy a jej príloh, ktoré sú uvedené nižšie.

 

Výkon podpornej energetickej služby

       

Predmetom zákazky je výkon podpornej energetickej služby, spočívajúci v poradenskej a informačnej činnosti o možnostiach úspor energie, v optimalizácii prevádzky a nákladov...

 

Zabezpečenie služby podpory k zálohovaciemu SW Backup Exec – Veritas na 3 roky

       

Zabezpečenie plnenia predmetu zákazky podľa vyššie uvedenej výzvy a jej príloh.

 

Dodávka trvalo vysvetľujúcich tabúľ - pamätných dosiek

       

Obstaranie pamätných dosiek podľa nižšie uvedenej výzvy a jej príloh.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia