Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

25.06.2019

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie cestného telesa a jeho súčastí ciest 3. triedy č. III/3800 a č. III/3799.

 
17.06.2019

Servis, oprava a údržba motorových vozidiel

       

Predmetom zákazky je komplexný autorizovaný servis motorových vozidiel vrátane garančného, záručného a pozáručného servisu.

 
04.06.2019

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie cestného telesa a jeho súčastí v katastrálnom území Perín okres Košice – okolie

       

Výzva na predloženie ponuky na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie cestného telesa a jeho súčastí v katastrálnom území Perín okres Košice – okolie“ s prílohami

 
18.04.2019

Analýza a optimalizácia procesov Úradu KSK

       

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti analýzy a optimalizácie procesov Úradu KSK.

 
06.03.2019

Tlač tlačovín – Krajských novín v požadovaných nákladoch

       

Predmetom zákazky je tlač tlačovín – Krajských novín v požadovaných nákladoch a periodicite. Krajské noviny budú slúžiť na lepšiu informovanosť obyvateľov kraja o činnosti a...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy