Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

09.06.2016

Renovácia parkiet v budove Úradu KSK v priebehu roku 2016

       

Renovácia parkiet – oprava parkiet, brúsenie, tmelenie, lakovanie (1x základný lak, 2x vrchný lak), lokálna výmena parkiet (demontáž, opätovná montáž), výroba parkiet na lokálnu...

 
02.06.2016

Úprava regulačného a meracieho zariadenia spotreby zemného plynu pre Zemplínske Múzeum v Michalovciach

       

Úprava regulačného a meracieho zariadenia spotreby zemného plynu pre Zemplínske Múzeum v Michalovciach. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je daná výzvou a prílohami tejto...

 
24.05.2016

Výstavba novej trafostanice a zriadenie VN prípojky pre napojenie trafostanice na rozvodnú sieťozitár Šaca

       

Realizácia stavebných prác súvisiacich so zriadením VN prípojky a trafostanice pre depozitár VSM v Košiciach – Šaci.

 
20.05.2016

Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli DSS Domovina v Hodkovciach (PD, AD a IČ)

       

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačnej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a rozpočtu...

 
06.05.2016

Skrinky na chemikálie

       

Predmetom zákazky je dodanie nových plechových skriniek na chemikálie, montáž a napojenie na odsávanie. Podrobnosti o zákazke sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia