Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

30.05.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie hodnoty nehnuteľností: pozemku registra C KN parc. č. 5011/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a garáže so súpisným číslom 1728 na predmetnom pozemku,...

 
26.05.2017

Rekonštrukcia a obnova historickej vstupnej brány v Hodkovciach

       

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a obnova historickej vstupnej brány v Hodkovciach v zmysle výzvy a jej príloh.

 
19.04.2017

Maľovanie kancelárskych priestorov v budove ÚKSK

       

Predmetom zákazky je maľovanie v priestoroch budovy ÚKSK v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh.

 
21.03.2017

Vyznačenie cykloturistickej trasy Dolnozemplínska cyklomagistrála

       

Predmetom zákazky je vyznačenie cykloturistickej trasy v zmysle výzvy uvedenej nižšie a jej príloh.

 
21.03.2017

Pneumatiky pre služobné automobily na rok 2017

       

Predmetom zákazky je zaobstaranie pneumatík pre služobné automobily na rok 2017

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia