Vyhotovenie znaleckého posudku

Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností na Exnárovej ulici 10 v Košiciach za účelom predaja - budovy telocvične so súpisným číslom 960, vedenú na pozemku registra C KN parc. č. 3060/4 na LV č. 12417 v k. ú. Furča, obec Košice - Dargovských hrdinov, okres Košice III vrátane príslušenstva; - schodov na pozemku registra C KN parc. č. 3060/13; - chodníkov na pozemkoch registra C KN parc. č. 3060/6, 3060/9, 3060/13, 3060/14; - spevnených plôch na pozemkoch registra C KN parc. č. 3060/5, 3060/7, 3060/8.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 20.06.2017 13:59
Upravené: 22.06.2017 08:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001