Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

27.02.2017

Správa služieb serverovej a SAN infraštruktúry v sieti KSK

       

Predmetom zákazky je poskytnutie šlužieb v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh, ktoré sú uvedené nižšie.

 
24.02.2017

„Dodávka trvalo vysvetľujúcich tabúľ – pamätných dosiek“ – opakovane VO

       

Predmetom zákazky je dodávka trvalo vysvetľujúcich tabúľ – pamätných dosiek v zmysle výzvy a jej príloh

 
03.02.2017

Letohrádok Dardanely v Markušovciach - Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky

       

Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia vodovodnej prípojky, ktorá je vedená v súbehu s kanalizačnou prípojkou a pripojenie gravitačnej kanalizácie na novovybudovanú...

 
01.02.2017

Koncepcia budovania Kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji

       

Vypracovanie koncepčného dokumentu v zmysle nižšie uvedenej výzvy a jej príloh.

 
24.01.2017

Propagačná cyklojazda

       

Predmetom vereného obstarávania je dodanie predmetu zákazky v zmysle nižšie uvedenej výzvy a jej príloh.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia