Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

02.05.2018

Dodávka pneumatík pre služobné automobily na rok 2018

       

Dodanie pneumatík pre potreby verejného obstarávateľa podľa podmienok vo výzve a jej prílohách.

 
12.04.2018

Dodávka a montáž klimatizácie v hlavnej sále Tabačky

       

Dodávka klimatizácie a jej montáž v zmysle výzvy a jej príloh. Zákazka bola zrušená. Bližšie informácie sú uvedené v publikovanom dokumente.

 
10.04.2018

Prenájom relaxačného centra

       

Predmet zákazky zahŕňa prenájom relaxačného/regeneračného centra v priebehu roka 2018 za účelom regenerácie pracovnej sily 212 zamestnancov Úradu Košického samosprávneho kraja.

 
10.04.2018

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie pozemkov v k. ú. Veľké Kapušany zo stavu registra E KN do stavu registra C KN.

 
08.03.2018

Projektové školenie a certifikačná skúška PRINCE2

       

Predmetom zákazky je školenie pre troch zamestnancov Košického samosprávneho kraja v podobe certifikovaných akreditovaných kurzov PRINCE2 podľa najnovšej metodiky z roku 2017,...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2019 10:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine