Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

07.07.2016

Rozšírenie kamerového systému v budove ÚKSK

       

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúceho kamerového systému v divíznej budove ÚKSK. Ide o doplnenie 5 ks kamier (kompaktných exteriérových farebných kamier s mechanickým IR...

 
04.07.2016

Rozšírenie regálového systému v registratúrnom stredisku

       

Predmet zákazky zahŕňa rozšírenie jestvujúceho regálového systému v registratúrnom stredisku Košického samosprávneho kraja – dodanie/doprava, vykládka a montáž v súlade s výzvou a...

 
28.06.2016

Renovácia parkiet v budove Úradu KSK v priebehu roku 2016

       

Renovácia parkiet – oprava parkiet, brúsenie, tmelenie, lakovanie (1x základný lak, 2x vrchný lak), lokálna výmena parkiet (demontáž, opätovná montáž), výroba parkiet na lokálnu...

 
23.06.2016

„Výstavba novej trafostanice a zriadenie VN prípojky pre napojenie trafostanice na rozvodnú sieť.“

       

Realizácia stavebných prác súvisiacich so zriadením VN prípojky a trafostanice pre depozitár VSM v Košiciach – Šaci. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je daná prílohami tejto...

 
17.06.2016

Obnova okenných a dverných výplní v Generálskej sále Divíznej budovy

       

Predmetom zákazky je obnova okenných a dverných výplní v Generálskej sále Divíznej budovy, pri zachovaní ich hmotnej podstaty na základe záverov „Reštaurátorského posudku -...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia