Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

22.11.2016

Zabezpečenie realizácie výstavnej expozície KSK

       

Predmetom zákazky je realizácia výstavnej expozície za účelom prezentácie KSK na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour.

 
16.11.2016

Audit KSK

       

Predmetom zákazky je vykonanie štatutárneho auditu v zmysle výzvy a jej príloh (uvedené nižšie)

 
08.11.2016

Player a zosilovač

       

Predmetom zákazky je dodanie tovarov s montážou v súlade s výzvou na predloženie ponuky a jej prílohami, ktoré sú vedené nižšie.

 
28.10.2016

Dodávanie toaletných potrieb pre Úrad KSK v roku 2017

       

Predmetom zákazky je dodávanie toaletných potrieb v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh.

 
14.10.2016

NLZ - Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Časť 1 a Časť 2.

       

Verejné obstarávanie postupom verejnej súťaže - nadlimitná zákazka na predmet zákazky "Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK:...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia