Vyhotovenie geometrického plánu

Vyhotovenie geometrického plánu v kat. území Južné Mesto, okres Košice IV. na zameranie schodov a prístrešku na pozemku registra C KN parc. č. 3109/67, vedeného na LV č. 11556.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 06.06.2017 09:00
Upravené: 06.06.2017 13:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001