Rekonštrukcia kotolne VSG

Rekonštrukcia kotolne VSG v zmysle nižšie uvedenej výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Opis predmetu zákazky

Návrh zmluvy o dielo

Výkaz výmer

Projektová dokumentácia

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 05.10.2016 10:50
Upravené: 06.10.2016 11:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001