NLZ - Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Časť 1 a Časť 2.

Verejné obstarávanie postupom verejnej súťaže - nadlimitná zákazka na predmet zákazky "Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Časť 1 a Časť 2."

 

Predmetné verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo vestníku verejného obstarávania č. 198/2016 zo dňa 12.10.2016, 14236 - MSS a vo vestníku publikačného úradu (v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.) Ú. v. EÚ/S S19611/10/2016, 353515-2016-SK, 2016/S 196-353515.

Z dôvodu technických problémov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré spôsobujú záujemcom problémy pri zobrazovaní a preberaní súťažných podkladov k tomuto verejnému obstarávaniu, Košický samosprávny kraj, v záujme zabezpečenia neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom, uverejňuje nižšie predmetné súťažné podklady.


 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ÚVO) - 14236 - MSS

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (publikačný úrad) - Ú. v. EÚ/S S19611/10/2016, 353515-2016-SK, 2016/S 196-353515

 

Súťažné podklady

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.10.2016 11:00
Upravené: 28.10.2016 09:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001