Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia

Izolácia klenby na rubovej strane násypom tepelnoizolačného materiálu nad rub klenby v podkroví budovy. V miestach, kde nebude možné aplikovať násyp, bude použitá minerálna vlna - rohože. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je daná prílohami tejto výzvy – výkaz výmer, projektová dokumentácia.Zákazka musí byť zrealizovaná v súlade s výzvou a jej prílohami.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Projektová dokumentácia

Výkaz výmer

Návrh Zmluvy o dielo

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 06.09.2016 13:29
Upravené: 06.10.2016 11:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001