Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Severné Mesto

Vyhotovenie GP v k. ú. Severné Mesto, na odčlenenie časti pozemku registra C KN parc. č. 8218/1 vedenej na LV č. 11620, nachádzajúcej sa za oplotením budovy Domova sociálnych služieb (DOMKO) na ul. Park mládeže 3, Košice.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 25.07.2017 14:50
Upravené: 31.07.2017 13:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001