Rozšírenie kamerového systému v budove ÚKSK

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúceho kamerového systému v divíznej budove ÚKSK. Ide o doplnenie 5 ks kamier (kompaktných exteriérových farebných kamier s mechanickým IR filtrom) do jestvujúceho kamerového systému v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej príloh, ktoré sú uvedené nižšie.

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Návrh zmluvy o dielo

Výkaz výmer

Projektová dokumentácia

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 28.06.2016 14:01
Upravené: 06.10.2016 11:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001