Rekonštrukcia strechy objektu č. 2, ul. Strojárenská č. 3, Košice

Pôjde o rekonštrukciu časti strechy objektu č. 2 nachádzajúceho sa v areáli na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach, v súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice KPUKE-2016/8046-4/26081/ST a stavebného povolenia vydaného v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku A/2016/13867-03/I/KUS a to v súlade s výzvo na predkladanie ponúk a jej prílohami (uvedené nižšie)

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Opis predmetu zákazky

Návrh zmluvy o dielo

Projektová dokumentácia a výkaz výmer 1

Projektová dokumentácia a výkaz výmer 2

Projektová dokumentácia a výkaz výmer 3

Stavebné povolenie

Stanovisko KPÚ

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 06.07.2016 11:20
Upravené: 06.10.2016 11:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001