Výkon podpornej energetickej služby II. etapa

Predmetom zákazky je výkon podpornej energetickej služby, spočívajúcej v poradenskej a informačnej činnosti o možnostiach úspor energie, v optimalizácii prevádzky a nákladov zariadení a budov vo vlastníctve verejného obstarávateľa, v systematickej spolupráci a koordinácii činností, spojených so zavedením funkčného energetického manažmentu, v energetickom manažmente v rámci OvZP KSK. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v „Zmluve o výkone podpornej energetickej služby“, ktorá je prílohou Výzvy na predkladanie ponúk.

Výzva na predkladanie ponúk.

Prílohy výzvy na predkladanie ponúk.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 09.10.2017 08:40
Upravené: 09.10.2017 09:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001