Vyhotovenie geometrického plánu - opakované VO

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie vstupov - schodov do budovy so súpisným číslom 734 (bábkové divadlo), na pozemku registra C KN parc. č. 424, LV č. 4226, v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Staré Mesto, okres Košice I. z Alžbetinej ulice a z Vrátnej ulice.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 25.09.2017 14:30
Upravené: 26.09.2017 07:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001