Ceny za rok 2023

Cena Košického samosprávneho kraja

Ján Ďurovčík
za vysokú umeleckú kvalitu jeho práce a nezameniteľný rukopis, ktorý s citom sebe vlastným odovzdáva prostredníctvom réžie a choreografie do svojich diel a za úspechy na slovenskej i zahraničnej umeleckej scéne

Karol Petróczi
za celoživotný prínos v oblasti hudobného umenia doma i v zahraničí, pedagogickú činnosť husľovej hry na Slovensku a za jeho zásluhu o rozkvet zborového spevu i hudobného života na východnom Slovensku

Szidi Tobias
za oslňujúce herecké a spevácke výkony na domácej i zahraničnej umeleckej scéne a za pozdvihnutie kultúry národnostných menšín na Slovensku

Kolektív Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia založenia právnickej fakulty, za významný dlhoročný prínos v oblasti právneho vzdelávania a vedeckého výskumu na území Košického samosprávneho kraja

J. E. kardinál Jozef Tomko, in memoriam
za celoživotný osobitý prínos a obetavosť pre celý duchovný svet, za záslužnú prácu v rámci evanjelizácie národov a hlásanie dôležitosti návratu ku koreňom kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda, za priblíženie hlbokej viery rôznym spoločenstvám a tiež za pozdvihnutie Košickej arcidiecézy

Historická osobnosť regiónu

Ján Kňazovický, in memoriam, prvý dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 100. výročia vykonania prvej transfúzie krvi na Slovensku, za rozvoj košickej cievnej chirurgie, vedecko-výskumnú prácu, ľudský prístup k pacientom a za jeho prínos pre slovenskú transfúziológiu

Čestné občianstvo KSK

J. E. Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky
pri príležitosti vzácneho životného jubilea 90. rokov, za dlhoročnú verejnú službu a za neoceniteľný prínos v spoločenskom živote nielen pre Košický kraj, ale celú Slovenskú republiku

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Andrej Ferenčík
za celoživotný prínos a rozvoj v oblasti laparoskopie, chirurgie a medicíny na úrovni Košického kraja s celoslovenským a medzinárodným dosahom

Pavol Jarčuška
za významný prínos v oblasti infektológie, internej medicíny v celoeurópskom meradle, popularizáciu vedy a za výraznú pomoc pri zvládnutí pandemickej situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19

Eva Kissová
za odhodlanosť, vytrvalosť a dlhoročnú vernosť košickým maratónom, ktorú prejavuje už takmer štyri dekády a za unikátne členstvo v Diamantovom klube Medzinárodného maratónu mieru 

Bratia Oprendekovci
za odvážne inovácie a mimoriadny úspech v oblasti gastronómie, výrobu unikátnych remeselných nápojov Opre a Mellos a za zviditeľnenie Košického kraja na Slovensku aj v zahraničí

Martina Zeleňáková
za tvorivú a publikačnú činnosť vo výskumnej oblasti vodného hospodárstva, environmentálneho inžinierstva a vodných stavieb, za odbornosť pri posudzovaní vplyvov činnosti na životné prostredie a dlhoročné zásluhy na akademickej pôde

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2024 15:59
Upravené: 25.04.2024 16:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001