Ceny za rok 2021

Cena Košického samosprávneho kraja

Juraj Ciberej, vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ
za celoživotné dielo a  rozvoj poľovníctva, za vysokoodbornú prácu, publikačnú činnosť a výrazný a jedinečný osobnostný prístup pri riešení širokospektrálnej problematiky v  oblasti lesníctva a veterinárneho lekárstva na úrovni kraja s celorepublikovým a medzinárodným dosahom

Folklórna skupina JADLOVEC Margecany
pri príležitosti 45. výročia založenia a za dlhoročnú reprezentáciu Košického samosprávneho kraja v oblasti ľudovej kultúry

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ Košice, kolektív zdravotníkov aj nezdravotníckeho personálu
za poskytovanie vysoko profesionálnej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom počas náročného obdobia pandémie COVID – 19

Jozef Suchoža, emeritný profesor, zakladateľ moderného právnického vzdelávania v Košiciach, za aktívne pôsobenie v oblasti vedy a praxe obchodného a hospodárskeho práva
za jeho osobitne významný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja a vynikajúce výsledky vo vedecko – vzdelávacej činnosti

Ľudovít Želinský, lekár, vynikajúci odborník v oblasti liečebnej rehabilitácie, významná osobnosť Nemocnice AGEL Košice – Šaca
za celoživotné dielo v oblasti liečebnej rehabilitácie, pedagogickú, vedecko-výchovnú a publikačnú činnosť, za neoceniteľný prínos a rozvoj kliniky liečebnej rehabilitácie, za vyše 20 ročné pôsobenie primára a prednostu Nemocnice AGEL Košice - Šaca

Historická osobnosť regiónu

Janko Borodáč, dôležitá zakladateľská osobnosť slovenského profesionálneho divadla, herec, dramaturg, prekladateľ, pedagóg a divadelný režisér
za založenie Východoslovenského národného divadla v Košiciach v povojnových rokoch ako druhého národného divadla na Slovensku a za výchovu celej generácie umelcov divadelných súborov činohry, opery a baletu Košického divadla

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Ján Danko, vysokoškolský pedagóg
pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov,
za medzinárodne uznávané výsledky v oblasti veterinárnej anatómie, histológie, fyziológie a rozvoj regeneračnej medicíny pomocou inovatívnych biomateriálov

Marilena Halászová a Andrej Halász, in memoriam, choreografi a taneční pedagógovia
za celoživotnú interpretačno-pedagogicko-cheorografickú tvorbu v slovenskom balete a za výrazný prínos rozvoja a stabilizácie tanečného umenia a školstva na Slovensku

Tomáš Havlik, vedec a pedagóg
za celoživotné úsilie pri presadzovaní inovatívneho environmentálneho zmýšľania v oblasti hutníctva a recyklácie druhotných surovín, za špičkový výskum a medzinárodný rozvoj Ústavu recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, za rozsiahlu publikačnú a pedagogickú činnosť

Ján Imrich, vedec a pedagóg 
pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov, za významný podiel pri založení špičkového laboratória nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie a za bohatú publikačnú činnosť

Zoltán Enzoe Nagy, svetový maliar 
za dlhoročné vynikajúce tvorivé činy v umeleckej činnosti, za výnimočný prínos v oblasti kultúry, za umeleckú reprezentáciu Košického kraja v zahraničí, za spoluprácu s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia pri zveľaďovaní kultúrnych hodnôt

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.06.2022 10:40
Upravené: 06.07.2023 10:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001