Ceny za rok 2019

Cena Košického samosprávneho kraja

Alena Csajková, zakladateľka speváckeho zboru Chorus Comenianus, pri príležitosti životného jubilea, za prácu s mládežou, za vedenie mladej generácie ku kultúrnym hodnotám a tradíciám
a za vzornú reprezentáciu Košického kraja aj za jeho hranicami

Viera Džoganová, dirigentka speváckeho zboru Pro Musica, zakladateľka speváckeho zboru Magnólia, pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti zborového spevu a umeleckého školstva a za významnú reprezentáciu Košického kraja v zahraničí

František Javorský, In memoriam, osobnosť Novembra 1989 z Košického kraja, za rozvoj a propagáciu kraja, aktivity v prospech kraja, za neúnavný a dlhoročný výskum intravilánu mesta Spišská Nová Ves i jeho okolia

Ondrej Lenárd, slovenský dirigent, za celoživotný prínos pre slovenskú hudobnú scénu a za reprezentáciu Slovenskej republiky, v umeleckej oblasti v európskych i zámorských krajinách

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, pri príležitosti 25. výročia vzniku, za zviditeľňovanie a úspešnú propagáciu Košického kraja, Slovenskej republiky a za zvyšovanie umeleckého povedomia všetkých vekových generácií

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Radoslav Dráb, zakladateľ a manažér organizácie Úsmev ako dar, za prácu v charitatívnych organizáciách a silnú osobnú angažovanosť v pomoci chudobným rodinám v Košickom kraji

Natália Galóová, primárka Oddelenia detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice, za vysoko odbornú prácu a systematické budovanie lepších podmienok pre detských onkologických pacientov v Košickom kraji

Ladislav Nagy, bývalý hokejový útočník, za príkladnú reprezentáciu v športovej oblasti a propagáciu Košického kraja špičkovými športovými výkonmi

Peter Pačut, spevák, za zviditeľňovanie Košického kraja a Slovenskej republiky dlhoročnou umeleckou činnosťou

Marcel Strýko, In memoriam, osobnosť Novembra 1989 z Košického kraja, za celoživotný neúnavný boj za slobodu a demokraciu

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Irma Horváthová, vychovávateľka, za vytrvalú prácu a osobnú angažovanosť vo vzdelávaní marginalizovaných skupín obyvateľstva Košického kraja

Jana Hospodárová, moderátorka, za zviditeľňovanie Košického kraja, reprezentatívnu prácu v médiách, za nezištnú prácu pre sociálne slabé rodiny a občiansku angažovanosť v oblasti práv zvierat a pomoci charitatívnym organizáciám

Miroslava Hunčíková, filantropka, za dlhoročné poskytovanie pomoci a podpory rodinám ťažko chorých detí

Noémi Ráczová, učiteľka a výtvarníčka, za vedenie mladej generácie k estetickým a kultúrnym hodnotám a za reprezentáciu Košického kraja aj za jeho hranicami v oblasti výtvarného umenia

Georg Sabin, významný kardiológ, za osobný záujem o slovenskú kardiológiu, neoceniteľnú pomoc pri vzdelávaní kardiológov v Košickom kraji a za šírenie dobrého mena Košického kraja v oblasti vedy a medicíny

Ondrej Šoth, choreograf, pri príležitosti životného jubilea, za osobitý kultúrny prínos a zviditeľňovanie Košického kraja doma a v zahraničí dlhoročnou umeleckou činnosťou

Alžbeta Šebová Štrkulová, moderátorka a herečka, za celoživotnú prácu v kultúrnej a mediálnej oblasti, ktorou kvalitne reprezentovala Košický kraj doma i v zahraničí

The Backwards, hudobná skupina, za výnimočnú reprezentáciu Košického kraja doma a v zahraničí kvalitnou umeleckou činnosťou          

Vladimír Zeleňák, vedec, za významnú vedeckú a publikačnú činnosť a za špičkovú vedeckú prácu, ktorou významným spôsobom reprezentuje Košický kraj doma, aj v zahraničí

Zuzana Želinská, manažérka, za kvalitnú prácu na rozvoji podnikateľského prostredia a podporu charitatívnych projektov v Košickom kraji

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2019 08:44
Upravené: 16.12.2019 09:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001