Ceny za rok 2020

Cena Košického samosprávneho kraja

Ľubica Blaškovičová, herečka Štátneho divadla Košice
pri príležitosti životného jubilea
za dlhoročnú profesionálnu umeleckú tvorbu, významný podiel na rozvíjaní divadelného života, rozvoj občianskej spoločnosti a aktívnu prácu v komunálnej i regionálnej samospráve

Juraj Jakubisko, filmový režisér, scenárista, kameraman, výtvarník
za celoživotné dielo a výnimočný umelecký prínos k rozvoju slovenskej aj svetovej kinematografie, za majstrovské prenesenie zvykov, tradícií, ľudového výtvarného umenia a hudobných motívov rodného kraja do atmosféry svojich filmov 

Ľudmila Lakomá – Krausová, výtvarníčka
pri príležitosti životného jubilea
za umelecké stvárnenie duchovného bohatstva Zemplína, za významný podiel na uchovávaní a prezentovaní prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu vo výtvarnej tvorbe

Marcela Maniaková, folkloristka, zakladateľka viacerých umeleckých zoskupení
za upevňovanie národného povedomia prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v oblasti umeleckého vzdelávania

Viera Skoumalová, pedagogička
za vynikajúcu celoživotnú prácu v oblasti regionálneho školstva a osobitný prínos pre vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Historická osobnosť regiónu

Ján Rumann, prvý župan „Župy košickej“
za budovanie verejnej správy na princípoch demokracie, za zásluhy o politickú konsolidáciu a hospodárske oživenie východného Slovenska 

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Ladislav Orosz, právnik a pedagóg
za prínos v oblasti občianskych, ľudských práv a ústavného práva, odvahu pri presadzovaní hodnôt slobody a demokratického právneho štátu, rozvoj právneho myslenia a odovzdávanie vedomostí mladej generácii

Jozef Plachý, bežecká legenda
za neobyčajnú vytrvalosť, húževnatosť, obrovské nasadenie a jedinečné úspechy počas aktívnej atletickej kariéry, desaťročia korunované neprekonateľným celosvetovým rekordom, za prvotriednu reprezentáciu na vrcholných podujatiach, šírenie myšlienok olympizmu, znamenitú trénerskú prácu a výchovu mládeže k športu

Ján Rosocha, prednosta Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice
za excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby, vybudovanie najmodernejšieho pracoviska pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov v celoslovenskom meradle a za významný podiel na laboratórnej diagnostike nového koronavírusu

Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT Rankovce
za komplexný prístup k trvalo udržateľnému bývaniu a aktivity na zvýšenie vzdelanosti, zamestnanosti a inklúzie marginalizovaných komunít v Košickom kraji

Norbert Werner, astrofyzik
za mimoriadny prínos k astrofyzikálnemu vesmírnemu výskumu, úsilie o pozdvihnutie slovenskej vedy na svetovú úroveň a popularizáciu astronómie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2021 13:36
Upravené: 31.08.2021 11:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001