Kancelária predsedu

JUDr. Melánia Kolesárová 
Funkcia  vedúca Organizačného odboru
Tel. číslo 
055 7268 118     
Miestnosť  211 
E-mail 

Kancelária predsedu je súčasťou Organizačného odboru Úradu KSK. Plní úlohy súvisiace s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov. Organizačný odbor tvoria referát pre vzťahy s verejnosťou a médiami, referát zahraničných vzťahov, organizačný referát a sekretariáty predsedu a podpredsedov.

Organizačný odbor

 • Organizačný odbor (Referát pre vzťahy s verejnosťou a médiami, Referát pre zahraničné vzťahy, Organizačný referát)

Vedúca Organizačného odboru vykonáva tieto hlavné činnosti:

 1. riadi činnosť kancelárie predsedu,
 2. koordinuje a kontroluje činnosť sekretariátu predsedu a podpredsedov,
 3. koordinuje zahraničné partnerské vzťahy, usmerňuje zahraničnú spoluprácu,
 4. obsahovo, organizačne, materiálno-technicky a protokolárne zabezpečuje pracovné rokovania predsedu, návštevy a oficiálne prijatia,
 5. spravuje reprezentačný fond predsedu,
 6. zabezpečuje oficiálne dary predsedu,
 7. koordinuje prípravu a realizáciu zahraničných pracovných ciest.
 8. zodpovedá za činnosť kancelárie predsedu,
 9. zodpovedá za kvalitné a včasné plnenie pracovných povinností.

Vedúca Organizačného odboru spolupracuje s:

 1. funkcionármi KSK,
 2. vedúcimi odborov,
 3. poslancami KSK,
 4. orgánmi verejnej a štátnej správy,
 5. verejnosťou.

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková
Vytvorené: 13.03.2012 12:03
Upravené: 05.12.2017 09:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo