Kancelária predsedu

JUDr. Melánia Kolesárová 
Funkcia  Riaditeľka kancelárie predsedu 
Tel. číslo 
055 7268 118     
Miestnosť  211 
E-mail 

Kancelária predsedu plní úlohy súvisiace s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov. Súčasťou kancelárie predsedu sú sekretariáty predsedu a podpredsedov, referát pre vzťahy s médiami a verejnosťou, referát zahraničných vzťahov a  referát pre vzťahy s EÚ – pracovisko v Bruseli.

Kancelária predsedu KSK

Riaditeľ kancelárie predsedu vykonáva tieto hlavné činnosti:

 1. riadi činnosť Kancelárie predsedu,
 2. koordinuje a kontroluje činnosť sekretariátu predsedu, podpredsedu a poslanca uvoľneného na výkon verejnej funkcie,
 3. koordinuje činnosť referátu pre spoluprácu s EÚ, pracovisko Brusel,
 4. koordinuje zahraničné partnerské vzťahy, usmerňuje zahraničnú spoluprácu,
 5. obsahovo, organizačne, materiálno-technicky a protokolárne zabezpečuje pracovné rokovania predsedu, návštevy a oficiálne prijatia,
 6. spravuje reprezentačný fond predsedu,
 7. zabezpečuje oficiálne dary predsedu,
 8. koordinuje prípravu a realizáciu zahraničných pracovných ciest.

Riaditeľ kancelárie predsedu zodpovedá za:

 • činnosť kancelárie predsedu,
 • kvalitné a včasné plnenie pracovných povinností.

Riaditeľ kancelárie predsedu spolupracuje s:

 1. funkcionármi KSK,
 2. vedúcimi odborov,
 3. poslancami KSK,
 4. orgánmi verejnej a štátnej správy,
 5. verejnosťou.

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 13.03.2012 12:03
Upravené: 06.10.2016 10:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo