Kancelária predsedu

JUDr. Boris Bilčak

Funkcia Riaditeľ kancelárie predsedu
Tel. číslo 
055 / 7268 118   
Miestnosť  212
E-mail boris.bilcak@vucke.sk

Kancelária predsedu je útvar v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu KSK. Riaditeľ kancelárie predsedu riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za činnosť kancelárie. Rovnako plní úlohy súvisiace s výkonom funkcie predsedu KSK. Kanceláriu predsedu tvoria oddelenia: Kancelária predsedu, Marketingové oddelenie, Právne oddelenie a personálne oddelenie, Oddelenie riadenia projektov a Oddelenie protokolu a zahraničných vzťahov.

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:03
Upravené: 24.10.2018 09:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy