Doterajší predsedovia

Košický samosprávny kraj vznikol na základe Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Historicky prvé zasadnutie Zastupiteľstva KSK sa uskutočnilo 19. decembra 2001.

Predsedovia KSK:

Úrad KSK začal reálne fungovať v januári 2002. Sídli v historickej budove Divízie na Námestí Maratónu mieru 1 v Košiciach.

Úrad KSK je výkonným orgánom Zastupiteľstva KSK a predsedu KSK. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Zastupiteľstva KSK, predsedu KSK a ďalších orgánov zriadených Zastupiteľstvom KSK.

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 108 rozpočtových a príspevkových organizácií (stav k 31.12.2016),
z toho:        70 škôl a školských zariadení  
                   23 kultúrnych zariadení  
                   13 zariadení sociálnych služieb  
                    Správa majetku KSK – rozpočtová organizácia  
                    Správa ciest KSK – príspevková organizácia

Zastupiteľstvo KSK má 57 poslancov volených v 11 volebných obvodoch.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2017 09:43
Upravené: 05.12.2017 12:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001