Čestné ceny predsedu KSK

Čestná cena predsedu KSK sa udeľuje jedenkrát ročne na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja, zástupcov samosprávy a predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí v decembri príslušného kalendárneho roku. V kalendárnom roku, v ktorom sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov, sa udeľovanie verejných ocenení uskutočňuje v októbri.

Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja môžu získať v priebehu roka aj ďalší jednotlivci a kolektívy. Predseda KSK udeľuje čestnú cenu predovšetkým pri významných jubileách a slávnostných príležitostiach za aktivity na prospech Košického kraja. Do 26. augusta 2019 udeľoval predseda KSK miesto čestnej ceny plaketu predsedu KSK. V zozname sú uvedení nositelia čestnej ceny resp. plakety predsedu KSK v jednotlivých rokoch.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.09.2021 14:35
Upravené: 08.09.2021 15:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001