Čestné ceny predsedu KSK za rok 2019

Transplantačné centrum Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice
pri príležitosti 30. výročia prvej transplantácie obličky v Košiciach za dlhoročnú svedomitú a zanietenú prácu pri realizácii náročného poslania a záchrany toho najcennejšieho – ľudského života.

Adrián Adamik
za statočnosť, duchaprítomnosť a obetavosť pri poskytnutí prvej pomoci, vďaka ktorej sa zachránilo to najcennejšie – ľudský život.

Adam Kalina
za statočnosť, duchaprítomnosť a obetavosť pri poskytnutí prvej pomoci, vďaka ktorej sa zachránilo to najcennejšie – ľudský život.

Gymnázium Sobrance
pri príležitosti 70. výročia vzniku školy – za rozvoj stredoškolského vzdelávania a kultúry v regióne Užsko, za dlhoročnú a svedomitú prácu pri príprave mladých talentov na ďalšie štúdium.

Stredná odborná škola v Prakovciach
pri príležitosti 70. výročia založenia školy za rozvoj odborného vzdelávania a úspešnú spoluprácu školy so zamestnávateľmi v regióne Dolného Spiša.

Gymnázium Komenského 32 v Trebišove
pri príležitosti 70. výročia založenia školy za výborné výsledky dosiahnuté vo výchovno – vzdelávacom procese a podporu všestranného rozvoja osobnosti mladých ľudí v regióne Južného Zemplína.

Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia založenia školy za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno – vzdelávacom procese, rozvíjanie nadania a podporu všestranného rozvoja osobnosti mladých ľudí a za úspešnú reprezentáciu na medzinárodnej úrovni.

Stredná zdravotnícka škola Masarykova 27 v Michalovciach
pri príležitosti 70. výročia založenia školy za prínos a realizáciu inovatívnych projektov v oblasti vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov v Zemplínskom regióne a bohaté mimoškolské humanitárne a dobročinné aktivity jej žiakov a pedagógov. (bola odovzdaná Plaketa predsedu KSK)

Stredná  priemyselná  škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 v  Košiciach
pri príležitosti 140. výročia založenia školy za dlhoročnú tradíciu a významný odborný prínos pri výchove a vzdelávaní budúcich odborníkov v oblasti stavebníctva a geodézie v Košickom kraji. (bola odovzdaná Plaketa predsedu KSK)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.09.2021 14:35
Upravené: 08.09.2021 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001