Čestné ceny predsedu KSK za rok 2008

prof. PhDr. Ondrej Halaga, DrSc.
významný regionálny historik
pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín

David H. Lohr
prezident U. S. Steel Košice s. r. o.
za jeho významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja

Ing. Marta Horváthová
pri príležitosti významného životného jubilea – 60. narodenín, za prínos v rozvoji leteckej dopravy v metropole Košického samosprávneho kraja

Karel Adam
riaditeľ divadla Romathan
pri príležitosti životného jubilea – 55. narodenín, za jeho významný prínos pre rozvoj a propagáciu rómskej kultúry doma i v zahraničí

PhDr. Eleonóra Kovalčíková
riaditeľka Krajského osvetového strediska v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín, za jej prínos v rozvoji kultúry a záujmovo – umeleckej činnosti v kraji

RNDr. Agnesa Repovská
riaditeľka Domova dôchodcov v Michalovciach
pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín

SEZ Krompachy, a.s.
pri príležitosti 60. výročia položenia základného kameňa spoločnosti

Ing. Anna Brhlíková
riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach
pri príležitosti významného životného jubilea – 60. narodenín

Ing. Mária Molnárová
vedúca referátu stratégií a programovania Odboru regionálneho rozvoja Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti významného životného jubilea – 60. narodenín

Gymnázium v Gelnici
pri príležitosti 60. výročia založenia školy

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia vzniku fakulty

Ing. Emil Egreši
riaditeľ Strednej odbornej školy na Južnej triede 48 v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín

Školský internát na Medickej ul. č. 2, Košice
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia

Ing. Melánia Konečná
riaditeľka Školského internátu na Medickej ulici č. 2 v Košiciach
pri príležitosti životného jubilea - 50. narodenín

Opća bolnica Gospić v Chorvátsku
za ľudskosť a ochotu, nezištnú pomoc a kvalitnú zdravotnú starostlivosť všetkým postihnutým pri havárií košického autobusu v septembri 2008

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.09.2021 14:35
Upravené: 08.09.2021 15:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001