Čestné ceny predsedu KSK za rok 2018

Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia založenia a za obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie v oblasti dopravy, s krédom školy: „Život je pohyb, pohyb je doprava, doprava je život“

PaedDr. Darina Dudičová
riaditeľka Gymnázia na Lorencovej ulici v Krompachoch
pri príležitosti Dňa učiteľov, za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji výchovy a vzdelávania v školstve a príprave žiakov na gymnáziu Košického samosprávneho kraja

Mgr. Justína Kurrilová
riaditeľka Jazyková škola na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji jazykového vzdelávania v školstve a príprave žiakov a poslucháčov jazykovej školy Košického samosprávneho kraja

PhDr. Ján Pituch
riaditeľ SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji výchovy a odborného vzdelávania v školstve a príprave žiakov na strednej odbornej škole Košického samosprávneho kraja

Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia založenia a za výchovu a vzdelávanie mladej generácie v oblasti gastronomických služieb, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb v oblasti podnikania, postavenú na tradícii odbornosti a profesionalite

Ján Magura
predseda Aeroklubu Košice
za príkladnú prípravu Košického leteckého dňa 2018 a udržanie úrovne športového letectva v Košickom kraji

Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec
pri príležitosti 70. výročia vzniku školy
za rozvoj stredoškolského vzdelávania v regióne Medzibodrožie

Ján Matúško
predseda krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Košiciach
za dlhoročnú svedomitú a obetavú prácu pre seniorov a zvyšovanie kvality ich života

Miroslav Blišťan
starosta obce Rudňany
za dlhoročnú nepretržitú službu vo funkcii starostu obce a zásluhu na rozvoji miestnej územnej samosprávy

Základná škola na Masarykovej ulici v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia založenia školy
za podporu všestranného rozvoja mladej generácie v duchu myšlienky „Otvorená škola – škola pre každého – škola pre všetkých“

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.09.2021 14:35
Upravené: 08.09.2021 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001