Čestné ceny predsedu KSK za rok 2013

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Košiciach
pri príležitosti 10. výročia vzniku ako uznanie jeho práce v prospech rozvoja zdravotníctva v kraji a na Slovensku

Ing. Jozef Čičatko
riaditeľ LUMEN, špecializovaného zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Trebišove
pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Dr. Axel Hartmann
veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko
oceňujúc aktivity a angažovanosť pri zapájaní nemeckých podnikateľov do spolupráce v oblasti hospodárskej, kultúrnej a spoločenskej v kraji

MUDr. Katarína Kopecká
riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Rožňave
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave

Mgr. Ján Buday
riaditeľ, Gymnázium Trebišovská 12, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní mladej generácie na stredných školách Košického samosprávneho kraja

PaedDr. Viktor Baláž
riaditeľ, Obchodná akadémia v Rožňave
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju a modernizácii výchovy a vzdelávania mladej generácie na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia jej založenia

Jeho Svätosť Bartolomej
arcibiskup Konštantinopola – Nového Ríma a Ekumenický patriarchova
pri príležitosti jeho návštevy mesta Košice ako Európskeho hlavného mesta kultúry dňa 26. mája 201,3 oceňujúc významný prínos medzináboženského a medzikresťanského dialógu

Folklórna skupina PACERKI z Budkoviec
za šírenie ľudových tradícií regiónu

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jej založenia

pani Edita Šalamonová
ktorá prežila košický holokaust pri príležitosti jej 90. narodenín

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.09.2021 14:35
Upravené: 08.09.2021 15:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001