Čestné ceny predsedu KSK za rok 2012

Gymnázium na Šrobárovej ul. č. 1 v Košiciach
pri príležitosti 120. výročia založenia školy

Ing. Miroslav Sivý
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania na stredných odborných školách Košického samosprávneho kraja

MgA. Bartolomej Buráš
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju vzdelávania a za podporu umeleckých a tvorivých aktivít v Košickom samosprávnom kraji

Mgr. Jozef Matis
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní mladej generácie na stredných školách Košického samosprávneho kraja

RNDr. Marián Ružička
pedagóg
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos k rozvoju vzdelávania a za podporu vyučovania matematiky na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji

PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
za celospoločenskú angažovanosť a podiel na rozvoji Ekumeny

Športové gymnázium na Triede SNP v Košiciach
pri príležitosti 30. výročia jeho založenia

Lev Vladimirovič Kuznec
Gubernátor Krasnojarského kraja
za zásluhy o rozvoj partnerských vzťahov s Košickým samosprávnym krajom

Valerij Aleksandrovič Grač
honorárny konzul Slovenskej republiky v Krasnojarsku
za zásluhy o rozvoj partnerských vzťahov s Košickým samosprávnym krajom a upevňovanie hospodárskych vzťahov so Slovenskou republikou

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.09.2021 14:35
Upravené: 08.09.2021 15:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001