Čestné ceny predsedu KSK za rok 2007

Ing. Imrich Füllöp
zástupca riaditeľky Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov

Ing. Peter Ťapák
vedúci Odboru regionálneho rozvoja Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov

Východoslovenská galéria v Košiciach
pri príležitosti 55. výročia jej založenia, prípravy prvej výstavy a začatia verejnej prezentačnej činnosti

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice
pri príležitosti 15. výročia jej vzniku

Reedukačný domov pre deti a mládež v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jeho založenia

Technická univerzita v Košiciach
pri príležitosti 55. výročia jej založenia

Slovenské technické múzeum v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku

Zemplínske múzeum v Michalovciach
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia

Folklórny súbor Čarnica
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia

Združená stredná škola v Košiciach, Gemerská ul. č. 1
pri príležitosti 40. výročia vzniku školy

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
rektor Technickej univerzity v Košiciach
za jeho prínos k rozvoju vzdelanosti, vedy a techniky v Košickom samosprávnom kraji

Marta Vajkunyová
vedúca referátu pre strategické investície a financovanie Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov

Mestská požiarnická dychová hudba v Sečovciach
pri príležitosti 65. výročia jej založenia

Folklórny súbor Zemplín v Michalovciach
pri príležitosti 50. výročia jeho založenia

Marta Eštoková „in memoriam“
za prácu v detskom tanečnom súbore Slniečko pri 1. Základnej škole v Michalovciach

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi
k jeho 15. výročiu vzniku a pri príležitosti 50. výročia založenia stálej profesionálnej scény v Spišskej Novej Vsi

folklórny súbor HNOJŇANE
pri príležitosti 30. výročia jeho činnosti

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, Komenského ulica č. 44
pri príležitosti 40. výročia jej samostatnosti

Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jej založenia

Čeněk Čermák
pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín, za angažovanosť v oblasti ochrany prírody a rozvoja turistiky v Košickom samosprávnom kraji

Nohejbalový klub DPMK a.s.
za vynikajúcu reprezentáciu Košického samosprávneho kraja a získanie majstrovského titulu na 8. majstrovstvách Európy mužov v nohejbale 2007

KRASO Centrum Košice
pri príležitosti 50. výročia založenia krasokorčuliarskeho oddielu za vynikajúcu reprezentáciu Košického samosprávneho kraja

Anton Švajlen
bývalý futbalový brankár
pri príležitosti životného jubilea – 70. narodenín

Ing. Andrej Salanci
vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Košiciach
za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti ochrany, obrany a bezpečnosti kraja

PhDr. Kristína Cibríková
riaditeľka Domova sociálnych služieb na Špitálskej ulici v Rožňave
pri príležitosti životného jubilea – 50. narodenín

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.09.2021 14:35
Upravené: 08.09.2021 15:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001