Ceny za rok 2022

Cena Košického samosprávneho kraja

Folkórna skupina Parchovianka
pri príležitosti zápisu tanečného prvku Karička z Parchovian do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, za prezentovanie a zachovávanie autentického folklóru aj reprezentáciu regiónu Zemplín doma i v zahraničí

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach
pri príležitosti 100. výročia založenia školy, za dlhoročnú inovatívnu prácu pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese a za výborné výsledky študentov aj absolventov školy

Spevácky zbor Árvalányhaj
za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu Medzibodrožia a Košického kraja v národnostnej ľudovej tvorbe a osobitne v speve

Jozef Tóth, in memoriam, gréckokatolícky kňaz
za osobitný prínos pre duchovný rozvoj východného Slovenska, za naplnenie životného poslania pri vzdelávaní celých generácií kňazov a za prejavenú odvahu, ľudskosť a vieru v časoch totality

Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ v Košiciach
za vynikajúce výsledky a dlhodobý prínos v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti v oblasti klinickej biochémie a laboratórnej medicíny

Historická osobnosť regiónu

Josef Polák, vedúca osobnosť kultúry prvorepublikových Košíc
za dlhoročné zveľaďovanie múzejníctva v Košickom kraji, systematickú podporu talentovaných výtvarníkov a progresívne vedenie Východoslovenského múzea

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Ján Dusza, vedec, výskumník
za celoživotnú vedecko-výskumnú činnosť a vývoj progresívnych keramických materiálov a za vytváranie podmienok pre mladú vedeckú generáciu

Herba Drug, s. r. o.
za rozvoj, vývoj a zachovávanie značky slovenských kozmetických produktov, za podporu zamestnanosti v znevýhodnenom regióne i podujatí v Košickom kraji a pomoc rodinám v núdzi

Peter Karpinský, spisovateľ, pedagóg
za dlhoročnú literárnu a umeleckú tvorbu pre detské aj dospelé obecenstvo a za vynikajúce výsledky v pedagogickej i jazykovednej činnosti

Slavomír Lindvai, ultramaratónec
za vynikajúce športové výsledky vo vytrvalostných behoch a vzornú reprezentáciu Košického kraja v Európe a vo svete

Jaroslav Majerník, vynikajúci odborník v oblasti biomedicínskeho inžinierstva
za unikátne prepájanie techniky a biomedicínskych vied a za nenahraditeľnú činnosť v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.07.2023 12:50
Upravené: 06.07.2023 12:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001