Stanislav Rakús

Za Stanislava RakúsaStanislav Rakús sa narodil 20. januára 1940 v Šúrovciach. Od dvoch rokov žil v Trnave. Po maturite  roku 1957 študoval slovenčinu a ruštinu na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. Po skončení vysokej školy začal učiť na strednej škole a v dvoch sezónach pôsobil ako externý dramaturg činohry Štátneho divadla v Košiciach. V roku 1969 prešiel na Filozofickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove a po jej rozčlenení na Prešovskú univerzitu, kde pôsobil do roku 2010 ako profesor na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy. V súčasnosti je emeritným profesorom. V roku 1996 získal vedeckú hodnosť doktora vied o umení.

Býva v Košiciach. Vydal prozaické knihy Žobráci (1976),  Pieseň o studničnej vode (1979), Temporálne poznámky (1993),  Nenapísaný román (2004), Excentrická univerzita (2008), Telegram (2009),  Fáza uvoľnenia (2013) a knihu humorne ladených rozprávok Mačacia krajina (1986). Za prozaickú tvorbu získal viacero ocenení, okrem iného Cenu Dominika Tatarku, dva razy  Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, Cenu Jána Johanidesa i Cenu Anasoft litera. Jeho prózy boli preložené do viacerých jazykov a niektoré poslúžili ako predloha na filmové spracovanie a divadelné inscenácie v Martine a  v Košiciach. Z  oblasti literárnej vedy vydal knihy Próza a skutočnosť (1982), Epické postoje (1988), Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou (1993),  Poetika prozaického tex tu (1995), v ktorej uplatnil novú teoretickú koncepciu, orientovanú na otázky látky, témy, problému a tvaru. V roku 2010 mu vyšli eseje Hovoriť niečím iným a v roku 2011 teoretická kniha Medzi látkou a témou. V roku 2003 vydal publikáciu Z rozprávaní, úvah a rozhovorov.

Má synov Matúša a Branislava. Jeho manželkou je literárna kritička Gabriela Rakúsová.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2018 11:57
Upravené: 14.12.2018 12:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001