Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESOProfesor Egon Kurča pôsobí ako lekár so špecializáciou neurológia v Univerzitnej nemocnici v Martine. Rodený Košičan žil od svojich šiestich rokoch v Alžíri – hlavnom meste Alžírska. Jeho otec tam pracoval na ministerstve verejných prác ako zahraničný expert a matka v nemocnici na oftalmologickom pracovisku. Ako dvanásťročný sa vrátil do Košíc a neskôr zmaturoval na gymnáziu na Šrobárovej ulici. Jeho ďalšie kroky smerovali na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine, kde úspešne promoval v roku 1988. Postupne získal špecializačnú atestáciu 1. a 2. stupňa v odbore neurológia. Neskôr mu bola udelená vedecko-pedagogická hodnosť docent a v roku 2009 ho prezident Českej republiky Václav Klaus vymenoval za riadneho profesora pre odbor neurológia. Pred štyrmi rokmi získal špecializačnú atestáciu aj   v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.

Profesor Egon Kurča pôsobil ako sekundárny aj samostatne pracujúci lekár na viacerých pracovných pozíciach. Od roku 2000 bol zástupcom prednostu Neurologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine a v roku 2002 sa stal jej prednostom. Publikuje v domácich i svetových odborných časopisoch. Aktuálne má 468 publikačných záznamov, z toho 65 plnotextových v zahraničných impaktovaných časopisoch. Citačných ohlasov registrovaných v medzinárodných databázach má 485 a jeho Hirschov index je 12.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2018 09:46
Upravené: 14.12.2018 09:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001