Prof. JUDr. Alexander Brӧstl, CSc.

Prof. JUDr. Alexander Brӧstl, CSc.Alexander Brӧstl je slovenský právnik, pedagóg, diplomat a sudca. Od roku 1979 bol externým ašpirantom na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave. O osem rokov neskôr bol vymenovaný za docenta v odbore teória štátu a práva. V rovnakom období – ako štipendista Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky študoval tri roky čínštinu a čínske právo na Fu-tanskej univerzite v Šanghaji. Na prelome rokov 1989 až 1990 pôsobil ako vedecký pracovník na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V rokoch 1992 až 1994 zastával pozíciu prvého tajomníka a konzula na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Číne. V roku 1997 sa stal habilitovaným docentom v odbore teória štátu a práva a o päť rokov neskôr bol vymenovaný za profesora.

Alexander Brӧstl aktuálne pôsobí na Ústavom súde Slovenskej republiky ako poradca. Zároveň je predsedom Slovenskej sekcie Medzinárodného združenia právnej a sociálnej filozofie. Prednášal na viac ako sto univerzitách a vedeckých inštitútoch po celom svete. Publikoval vyše dvesto odborných prác doma i v zahraničí. Je členom redakčnej rady európskeho časopisu z filozofie práva Ratio Juris v Bologni. Už osemnásť rokov zastupuje Slovensko vo Výbore expertov pre Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov v Rade Európy v Štrasburgu. S kolegom, profesorom Pavlom Holländerom vydávajú v edícii Exempla iuris preklady významných svetových diel z filozofie práva. Doteraz im vyšlo štrnásť titulov.

Alexander Brӧstl je odborným garantom vedných disciplín teória štátu a práva aj dejiny štátu a práva. Taktiež je riaditeľom Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vyše desať rokov prednáša Jurisprudenciu v anglickom jazyku. 1. januára tohto roka mu prezident Andrej Kiska udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva.

Zaujímavosťou je, že Alexander Brӧstl niekoľko rokov autorsky spolupracoval s košickým rozhlasovým zábavníkom Ma-ra-tón. Zabehol šesticu košických maratónov aj maratóny v Aténach, Berlíne, Linzi a Pekingu. V Košiciach žije s manželkou Evou. Syn Alexander je advokátom a dcéra Jana internistkou v nemeckou Suhle. Radosť mu robia vnuci Jacob, Alexander a Leonard.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2018 08:47
Upravené: 14.12.2018 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001