Ivan Chalupecký

Ivan Chalupecký(*16. marec 1932 Spišská Nová Ves) – historik, archivár

Študoval na gymnáziu  v Levoči, maturoval v Spišskej Novej Vsi. Ako maturant bol vylúčený zo štúdia, pretože kritizoval proces proti biskupom. Bol uväznený, pracoval v kameňolome, a neskôr v bani. Ako robotník si doplnil stredoškolské vzdelanie. Zamestnal sa v Štátnom archíve - pobočke Levoča. Študoval externe na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Odborné vedomosti si doplnil na stáži v Národnom archíve v Paríži. Zaslúžil sa o spracovanie viacerých vzácnych fondov, bol autorom mnohých scenárov a výstav. Svoju prácu na inventarizácii fondov zúročil v autorskej spolupráci na monografiách a sprievodcoch miest a obcí Spiša. Stál pri vzniku Krúžku historikov Spiša, pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, ako jeho tajomník. Je predsedom obnoveného Spišského dejepisného spolku v Levoči. Zredigoval 22 ročeniek pod názvom Z minulosti Spiša. Prednášal nielen na Spiši a na Slovensku, ale aj v Ríme, Viedni, Stuttgarte, Aachene, Mníchove, Gorizii, Sibiu, Krakowe. Prednášal cirkevné dejiny na Teologickom inštitúte CMBF UK v Bratislave so sídlom v Spišskej Kapitule, na Teologickej fakulte v Košiciach a Katolíckej univerzite v Ružomberku. V poslednom období bol hlavným zostavovateľom rozsiahlej monografie Dejiny mesta Spišská Nová Ves.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2018 13:52
Upravené: 13.12.2018 14:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine