Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIPPrvou víťazkou v súťaži Učiteľ Slovenska sa v októbri tohto roka stala Zuzana Tkáčová z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach. Jej meno vyhlásili organizátori netradične – vyslali ho do vesmíru na obežnú dráhu slovenskej družice s názvom skCube a z nej prijali signál v podobe morzeovky.

Zuzana Tkáčová si zo začiatku vybrala cestu zdravotnej sestry, neskôr zmenila odbor na umelú inteligenciu a nakoniec sa stala stredoškolskou učiteľkou odborných elektrotechnických a informačných predmetov. Pripravuje a riadi školské projekty, zamerané na medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní, modernizáciu vyučovania a zavádzanie informačných technológií v práci školy. Na konte ma vyše dvadsať úspešne zrealizovaných projektov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Je koordinátorkou pre overovanie nových učebných materiálov a didaktických postupov v rámci pilotných projektov Európskej únie s názovom inGenious, Go-Lab a NanoYou. Po skončení posledného spomenutého projektu absolvovala špecializačné štúdium nanoedukácie, t. j. vyučovanie nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov v Spojených štátoch amerických a neskôr postgraduálne interdisciplinárne štúdium nanobiotechnológií v Nemecku. Zúčastnila sa aj zahraničných študijných pobytoch vo Veľkej Británii, Belgicku, Rakúsku, Česku i Maďarsku. Pred tromi rokmi získala medzinárodný titul International Engineering Educator na Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik.

Zuzana Tkáčová pôsobí ako učiteľka už sedemnásť rokov. Priznáva, že veľa vecí, vrátane štúdia, robieva popri práci. Je autorkou putovnej výstavy Cesta do nanosveta. Posledné štyri roky organizuje workshopy a motivačné prednášky pre dievčatá, aby sa, obrazne povedané, nebáli informačných technológií. V roku 2017 bola ocenená v súťaži Štátneho pedagogického ústavu Pedagogická tvorivosť učiteľov: Zážitkové učenie alebo ako vzdelávať generáciu Y, Z a alfa. Momentálne je učiteľkou informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej a súčasne pôsobí ako expert pre didaktické inovácie na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách vytvára metodické materiály na vyučovanie a zároveň ich školí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2018 11:57
Upravené: 14.12.2018 12:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001